Tour hòn Ngọc Vừng: Cẩm nang từ A tới Z

Tour hòn Ngọc Vừng: Cẩm nang từ A tới Z Đảo Ngọc Vừng thuộc thị xã Vân Đồn, Quảng Ninh, rộng khoảng 45 km vuông. Sở dĩ đảo có tên này vì tục truyền, khu vực này xưa kia mang phổ biến loài trai ngọc quý thi thoảng, đêm đêm phát sáng cả một vùng …

Tour hòn Ngọc Vừng: Cẩm nang từ A tới Z Read More »