Một ngày đi chơi ở universal singapore

Một ngày đi chơi ở universal singapore

Một ngày đi chơi ở universal singapore Công viên universal singapore được chia thành 7 khu chủ đề gồm: Hollywood, Madagascar, Far Far Away, The Lost World, Ancient Egypt, Sci-Fi City và New York. Mỗi khu đều có các khu tham quan, trò chơi (cảm giác mạnh nhẹ tuỳ theo chủ đề) cũng như các …

Một ngày đi chơi ở universal singapore Read More »