Mũi Nghê Sơn Trà – trốn đầu sóng

Mũi Nghê Sơn Trà – trốn đầu sóng Mũi Nghê hay Hòn Nghê nằm phía đông nam bán đảo Sơn Trà, là nơi đón rạng đông trước tiên của TP Đà Nẵng. Theo ngư gia thường kể, vùng nước nơi này rất nghiêm trọng vì có xoáy nước do 2 dòng chảy tạo ra, thuyền …

Mũi Nghê Sơn Trà – trốn đầu sóng Read More »