tour cù lao chàm 1 ngày

Tour Cù Lao Chàm 1 ngày

Tour Cu Lao Chàm 1 ngày Cù Lao Chàm là một cụm đảo xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách bờ biển Cửa Đại khoảng 15 km. Cù Lao Chàm dù nằm trong khu vực du lịch nổi tiếng với Đà Nẵng – Hội An – Cửa Đại – …

Tour Cù Lao Chàm 1 ngày Read More »