một ngày thường ngày ở Nam Du

một ngày thường ngày ở Nam Du Một ngày ở Nam Du – Một ngày thôi, với quần đảo còn nguyên nếp sống của một vạn chài với những con người chất phác hòa trộn nét hồn hậu của người dân Tây Nam Bộ, để thấy Nam Du xa xôi gần gũi đến nhường nào. …

một ngày thường ngày ở Nam Du Read More »